Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Ietvari un ēnojumi > Lapiņa Borders

 

 

Lapiņa Borders

Lapiņas Borders sadaļā Setting izvēlas ierāmēšanas veidu:

·       None – ierāmējuma nav;

·       Box – pilns ietvars;

·       Shadow – ietvars ar ēnu;

·       3-D – telpisks ietvars;

·       Custom – daļējs ietvars.

Izmantojot sarakstlodziņus Style, Color un Width, izvēlas ietvaram izmantoto līniju veidu, krāsu un platumu.

Sadaļā Preview, ieklikšķinot uz pogām, kas novietotas pa kreisi un apakšā nosacīti attēlotajam ierāmējamam tekstam, izvēlas ietvara līniju izvietojumu (pogai atbilstošais līnijas novietojums nepārprotami attēlots uz katras pogas!).

Sarakstlodziņā Apply to redzams, kādam teksta apgabalam tiek veidots ierāmējums:

·       Paragraph – rindkopai, kurā novietots kursors;

·       Text – iezīmētajam teksta apgabalam.

 

Ieklikšķinot pogu , dialoga logā Border and Shading Options sarakstlodziņos

Top (augšmalā), Bottom (apakšmalā), Left (kreisajā malā), Right (labajā malā) var izvēlēties ietvara līniju atstatumus punktos (pt) no ierāmētā teksta.