Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Ietvari un ēnojumi > Lapiņa Page Border

 

 

Lapiņa Page Border

Lapiņas Page Border sadaļā Setting izvēlas lapas ierāmēšanas veidu:

·       None – ierāmējuma nav;

·       Box – pilns ietvars;

·       Shadow – ietvars ar ēnu;

·       3-D – telpisks ietvars;

·       Custom – daļējs ietvars.

Izmantojot sarakstlodziņus Style, Color un Width, izvēlas ietvaram izmantoto līniju veidu, krāsu un platumu, bet

sarakstlodziņā Art var izvēlēties zīmējumu lapas ietvara veidošanai.

Sadaļā Preview, ieklikšķinot uz pogām, kas novietotas pa kreisi un apakšā nosacīti attēlotajam ierāmējamam tekstam, izvēlas ietvara līniju izvietojumu (pogai atbilstošais līnijas novietojums nepārprotami attēlots uz katras pogas!).

Sarakstlodziņā Apply to var izvēlēties, cik plaši tiks izmantots izveidotais lapas ierāmējums:

·       Whole document – visam dokumentam;

·       This section – aktuālajai dokumenta sekcijai;

·       This section – First page only - aktuālās dokumenta sekcijas pirmajai lapai;

·       This section – All except first page - dokumenta sekcijas visām lapām, izņemot pirmo.

Ieklikšķinot pogu , dialoga logā Border and Shading Options sarakstlodziņos

Top (augšmalā), Bottom (apakšmalā), Left (kreisajā malā), Right (labajā malā) var izvēlēties ietvara līniju atstatumus punktos (pt) no sarakstlodziņā izvēlētā objekta:

·   Edge of page – lapas malas;

·   Text – teksta malas.