Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Ietvari un ēnojumi > Lapiņa Shading

 

 

Lapiņa Shading

Lapiņas Shading sadaļā Fill izvēlas ēnojuma krāsu.

No Fill – ēnojuma nav.

Ar pogu  var izsaukt dialoga logu Colors, kas dod papildu iespējas ēnojuma krāsu izvēlē.

 

 

Sadaļas Patterns sarakstlodziņos Style un Color var izvēlēties ēnojuma rakstu (zīmējumu), turklāt sarakstlodziņš Color ir pieejams tikai tad, ja izvēlēts kāds no rakstiem.

Sarakstlodziņā Apply to redzams, kur tiks lietots izveidotais ēnojums:

·       Paragraph – rindkopai;

·       Cell – šūnai (tabulā);

·       Table – tabulai.

 

Piemērs

Ja ēnojuma zīmējumam izvēlēts horizontāls svītrojums un melna krāsa, tad Preview lodziņā redzams izvēlētā ēnojuma paraugs:

 

Sarakstlodziņa Apply to piedāvājums visās dialoga loga Borders and Shading lapiņās atkarīgs no konkrētās situācijas uz ekrāna un kursora novietojuma dokumentā komandas Format / Border and Shading... izpildīšanas laikā.