Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana > Izmantojot formatēšanas rīku joslas pogas

 

 

Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana, izmantojot formatēšanas rīku joslas pogas

Rindkopu marķēšanu un numurēšanu izmanto nenumurētu un numurētu sarakstu izveidošanai.

Piemēri

Marķēts (nenumurēts) saraksts

Rindkopu marķēšanu un numurēšanu izmanto sarakstu izveidošanai. Saraksti var būt:

q       nenumurēti;

q       numurēti.

 

 

Numurēts saraksts

Rindkopu marķēšanu un numurēšanu izmanto sarakstu izveidošanai. Saraksti var būt:

1.      nenumurēti;

2.      numurēti.

Veidojot sarakstus, var rīkoties divējādi:

·         vispirms ievada tekstu, kurā katra rindkopa ir saraksta elements, tad iezīmē visu sarakstu un izvēlas marķēšanu, ieklikšķinot formatēšanas rīku joslas pogu  (Bullets), vai numurēšanu, ieklikšķinot formatēšanas rīku joslas pogu  (Numbering);

·         vispirms izvēlas saraksta veidu, ieklikšķinot vienu no iepriekš minētajām saraksta veidošanas pogām, pēc tam ievada tekstu, aiz katra saraksta elementa nospiežot taustiņu . Kad saraksts ievadīts, ieklikšķina uz izvēlētās saraksta veidošanas pogas (izslēdz to), tā pārtraucot saraksta veidošanu.

Formatēšanas rīku joslas pogas  (Decrease Indent) un  (Increase Indent) var izmantot marķēto vai numurēto rinkopu nobīdīšanai pa kreisi vai pa labi.

Ar katru klikšķi uz pogas   (Increase Indent) vai pogas  (Decrease Indent) rindkopa tiek nobīdīta pa labi vai pa kreisi par vienu noklusēto tabulēšanas pieturu  attālumu (Default tab stops), kas parasti Microsoft Word programmā ir ½ collas = 1,27 cm, taču lietotājs to var arī mainīt.

Rindkopu automātisko marķēšanu vai numurēšanu var atsaukt, iezīmējot vajadzīgo teksta apgabalu un ieklikšķinot atbilstoši marķēšanas  (Bullets) vai numurēšanas  (Numbering) pogu (izslēdzot to).

    12. vingrinājums: Nenumurēti saraksti.

    13. vingrinājums: Nenumurēta saraksta pārveidošana numurētā.