Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana > Izmantojot dialoga logu Bullets and Numbering

 

 

Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana, izmantojot dialoga logu Bullets and Numbering

Lapiņa Bulleted

Lapiņa Numbered

Lapiņa Outline Numbered

Rindkopu marķēšanai un numurēšanai var izmantot arī komandu Format / Bullets and Numbering…, pēc tam dialoga loga Bullets and Numbering lapiņā Bulleted izvēloties marķējuma noformējumu vai lapiņā Numbered – numurēšanas noformējumu. Daudzlīmeņu sarakstu veidošanai paredzēta lapiņa Outline Numbered.