Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana > Izmantojot dialoga logu Bullets and Numbering > Lapiņa Bulleted

 

 

Lapiņa Bulleted

Marķējuma noformēšanai lapiņā Bulleted var izvēlēties kādu no piedāvātajiem 7 veidiem, ieklikšķinot to ar peles kreiso pogu.

Izvēloties None, marķēšana tiek atcelta.

 

Piedāvātie marķējuma veidi var būt atšķirīgi, jo ir atkarīgi no tā, kādus tos izveido lietotājs.

Ja aktivizēts kāds no marķēšanas veidiem un poga  ir pieejama, tas nozīmē, ka šis marķēšanas veids ir mainīts un atšķiras no noklusētā. Nospiežot pogu , tiek atjaunots noklusētais marķēšanas veids.

Poga  piedāvā iespējas marķēšanas zīmēm izmantot zīmējumus no kataloga (parasti tos izmanto, veidojot mājaslapas).

Ja izvēlēts kāds no marķējuma veidiem, ieklikšķinot pogu , tiek piedāvāts dialoga logs Customize Bulleted List, kurā izvēlēto marķējuma veidu var pielāgot savām prasībām.

Sadaļā Bullet character var izvēlēties marķējuma simbolu un tā formātu:

·         ja neapmierina neviens no sadaļā redzamajiem marķējuma simboliem, ieklikšķinot pogu , uz ekrāna redzams šā materiāla 77. lpp. apskatītais dialoga logs Symbol, kurā var izvēlēties marķējuma simbolu;  

·         ieklikšķinot pogu , uz ekrāna redzams šā materiāla 44. lpp. apskatītais dialoga logs Font, kurā var izvēlēties marķējuma simbola formātu.

Sadaļā Bullet position lodziņā Indent at var norādīt marķējuma zīmes atkāpi no kreisās malas.

Sadaļā Text position lodziņā Indent at var izvēlēties teksta atkāpi no kreisās malas.

Sadaļā Preview redzams izvēlētais saraksta noformējums.