Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana > Izmantojot dialoga logu Bullets and Numbering > Lapiņa Numbered

 

 

Lapiņa Numbered

Numurēšanas noformēšanai var izvēlēties kādu no lapiņā Numbered  piedāvātajiem 7 veidiem, ieklikšķinot to ar peles kreiso pogu.

Izvēloties None, numurēšana tiek atcelta.

 

 

Piedāvātie numurēšanas veidi var būt atšķirīgi, jo ir atkarīgi no tā, kādus tos izveido lietotājs.

Ja aktivizēts kāds no numurēšanas veidiem un poga  ir pieejama, tas nozīmē, ka šis numurēšanas veids ir mainīts un atšķiras no noklusētā. Nospiežot pogu , tiek atjaunots noklusētais numurēšanas veids.

Ar radiopogām   (sākt numurēšanu no jauna) un  (turpināt iepriekšējo sarakstu) var izvēlēties numurēšanas režīmu, t. i., turpināt iepriekšējo sarakstu vai veidot jaunu.

Piemērs

Izveidots numurēts saraksts, aktīva radiopoga  (sākt numurēšanu no jauna).

Strādājot ar teksta apgabaliem, var iezīmēt

1)      vienu vārdu,

2)      vienu teksta rindu,

3)      vienu rindkopu,

4)      patvaļīgi garu teksta apgabalu,

5)      visu tekstu.

Teksta turpinājumā tiek veidots vēl viens saraksts, izmantojot to pašu numurēšanas veidu.

Ja aktīva radiopoga  (turpināt iepriekšējo sarakstu), numurēšana turpinās.

Iezīmēto tekstu var

6)      izmest (dzēst),

7)      pārvietot,

8)      kopēt.

Ja aktīva radiopoga  (sākt numurēšanu no jauna), tiek veidots jauns saraksts.

Iezīmēto tekstu var

1)      izmest (dzēst),

2)      pārvietot,

3)      kopēt.

Šīs pogas pieejamas tad, ja aktualizēts kāds no numurēšanas veidiem.

Ieklikšķinot pogu , tiek piedāvāts dialoga logs Customize Numbered List, kurā var izvēlēto numurēšanas veidu pielāgot savām prasībām.

Sadaļā Number format var izvēlēties:

·       sarakstlodziņā Number style - numuru stilu;

·         ieklikšķinot pogu , uz ekrāna redzams šā materiāla 44. lpp. apskatītais dialoga logs Font, kurā var izvēlēties numuru fontu un tā formātu;

·         lodziņā Start at – numurēšanas sākuma vērtību.

Sadaļā Number position var izvēlēties:

·        sarakstlodziņā

numura izlīdzinājuma veidu;

·         lodziņā Aligned at – numura atkāpi no kreisās malas.

Sadaļā Text position lodziņā Indent at var norādīt teksta atkāpi no kreisās malas.

Sadaļā Preview redzams izvēlētais saraksta noformējums.

Rindkopu automātisko numurēšanu vai marķēšanu var atsaukt, iezīmējot atbilstošo teksta apgabalu un izvēloties dialoga logos Bulleted vai Numbered  marķēšanas vai numurēšanas veidu piedāvājumu None.