Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana > Izmantojot dialoga logu Bullets and Numbering > Lapiņa Outline Numbered

 

 

Lapiņa Outline Numbered

Daudzlīmeņu sarakstu veidošanai var izvēlēties kādu no lapiņā Outline Numbered  piedāvātajiem 7 veidiem, ieklikšķinot to ar peles kreiso pogu. Piedāvātie veidi var būt atšķirīgi, jo ir atkarīgi no tā, kādus tos izveido lietotājs.

Izvēloties None, numurēšana tiek atcelta.

 

 

Ja izvēlēts kāds no numurēšanas veidiem, ar pogu  šo numurēšanas veidu var dzēst.

Ar radiopogām   (sākt numurēšanu no jauna) un  (turpināt iepriekšējo sarakstu) var izvēlēties numurēšanas režīmu, t. i., turpināt iepriekšējo sarakstu vai veidot jaunu. Šīs pogas pieejamas tad, ja izvēlēts kāds no numurēšanas veidiem.

Ieklikšķinot pogu , tiek piedāvāts dialoga logs Customize Outline Numbered List, kurā izvēlēto numurēšanas veidu var pielāgot savām prasībām.

Sadaļā Level izvēlas formatējamo līmeni sarakstā.

Sadaļā Number format redzams atbilstošā līmeņa numura pieraksta veids un tajā var izvēlēties:

·       sarakstlodziņā Number style - numuru stilu;

·         lodziņā Start at – numurēšanas sākuma vērtību;

·         ieklikšķinot pogu , uz ekrāna redzams jau apskatītais dialoga logs Font, kurā var izvēlēties numuru fontu un tā formātu.

Sadaļā Number position var izvēlēties:

·        sarakstlodziņā

numura izlīdzinājuma veidu;

·          lodziņā Aligned at – numura atkāpi no kreisās malas.

Sadaļā Text position lodziņā Indent at var norādīt teksta atkāpi no kreisās malas.

Sadaļā Preview redzams izvēlētais saraksta noformējums.

Ieklikšķinot pogu  , dialoga logam Customize Outline Numbered List tiek pievienota jauna sadaļa, kurā var precizēt daudzpakāpju numurēšanas režīma parametrus.

Daudzlīmeņu saraksta režīmā ar formatēšanas rīku joslas pogām  (Increase Indent) un  (Decrease Indent) var atbilstoši paaugstināt un pazemināt rindkopu līmeni sarakstā. To var darīt divējādi.

1. veids

·       Uzraksta tekstu.

Uzrakstītā teksta formatēšanas iespējas:

formatēt simbolus:

izvēlēties fontu:

mainīt fonta izmēru,

pielietot treknrakstu,

kursīvu,

pasvītrojumu,

formatēt rindkopas:

izvēlēties rindkopas teksta izlīdzinājumu,

variēt rindkopas un tās pirmās rindas atkāpes no lapas malām,

izmantot teksta ierāmējumu:

pilnu,

daļēju.

 

 

·       Iezīmē to (ar jebkuru no iepriekš aprakstītajiem paņēmieniem).

Uzrakstītā teksta formatēšanas iespējas:

formatēt simbolus:

izvēlēties fontu:

mainīt fonta izmēru,

pielietot treknrakstu,

kursīvu,

pasvītrojumu,

formatēt rindkopas:

izvēlēties rindkopas teksta izlīdzinājumu,

variēt rindkopas un tās pirmās rindas atkāpes no lapas malām,

izmantot teksta ierāmējumu:

pilnu,

daļēju.

 

 

·       Izpilda komandu Format / Bullets and Numbering un dialoga logā Outline Numbered izvēlas numurēšanas veidu.

1.         Uzrakstītā teksta formatēšanas iespējas:

2.         formatēt simbolus:

3.         izvēlēties fontu:

4.         mainīt fonta izmēru,

5.         pielietot treknrakstu,

6.         kursīvu,

7.         pasvītrojumu,

8.         formatēt rindkopas:

9.         izvēlēties rindkopas teksta izlīdzinājumu,

10.     variēt rindkopas un tās pirmās rindas atkāpes no lapas malām,

11.     izmantot teksta ierāmējumu:

12.     pilnu,

13.     daļēju.

 

 

·       Numurētajām rindkopām piešķir vajadzīgo līmeni, novietojot kursoru rindkopā (vai iezīmējot vairākas rindkopas) un ieklikšķinot pogu  (Increase Indent) līmenim atbilstošo reižu skaitu. Katrs klikšķis pazemina līmeni par vienu kārtu.

1.      Uzrakstītā teksta formatēšanas iespējas:

1.1.formatēt simbolus:

1.1.1. izvēlēties fontu:

1.1.1.1.     mainīt fonta izmēru,

1.1.1.2.     pielietot treknrakstu,

1.1.1.3.     kursīvu,

1.1.1.4.     pasvītrojumu,

1.2.     formatēt rindkopas:

1.2.1. izvēlēties rindkopas teksta izlīdzinājumu,

1.2.2. variēt rindkopas un tās pirmās rindas atkāpes no lapas malām,

1.3.     izmantot teksta ierāmējumu:

1.3.1. pilnu,

1.3.2. daļēju.

2. veids

·       Izpilda komandu Format / Bullets and Numbering un dialoga logā Outline Numbered izvēlas numurēšanas veidu.

1.       

 

 

·       Uzraksta tekstu.

1.      Uzrakstītā teksta formatēšanas iespējas:

2.      formatēt simbolus:

3.      izvēlēties fontu:

4.      mainīt fonta izmēru,

5.      pielietot treknrakstu,

6.      kursīvu,

7.      pasvītrojumu,

8.      formatēt rindkopas:

9.      izvēlēties rindkopas teksta izlīdzinājumu,

10.  variēt rindkopas un tās pirmās rindas atkāpes no lapas malām,

11.  izmantot teksta ierāmējumu:

12.  pilnu,

13.  daļēju.

 

 

·       Numurētajām rindkopām piešķir vajadzīgo līmeni, novietojot kursoru rindkopā (vai iezīmējot vairākas rindkopas) un ieklikšķinot pogu  (Increase Indent) līmenim atbilstošo reižu skaitu. Katrs klikšķis pazemina līmeni par vienu kārtu.

1.      Uzrakstītā teksta formatēšanas iespējas:

1.1.formatēt simbolus:

1.1.1. izvēlēties fontu:

1.1.1.1.  mainīt fonta izmēru,

1.1.1.2.  pielietot treknrakstu,

1.1.1.3.  kursīvu,

1.1.1.4.  pasvītrojumu,

1.2.     formatēt rindkopas:

1.2.1. izvēlēties rindkopas teksta izlīdzinājumu,

1.2.2. variēt rindkopas un tās pirmās rindas atkāpes no lapas malām,

1.3.     izmantot teksta ierāmējumu:

1.3.1. pilnu,

1.3.2. daļēju.

 

Vajadzīgo līmeni var izvēlēties jau pirms rindkopas uzrakstīšanas, bet tad jāatceras, ka, pēc zemāka līmeņa rindkopas rakstot augstāka līmeņa rindkopu, līmenis jāpaaugstina, izmantojot pogu  (Decrease Indent).

Rindkopu daudzlīmeņu numurēšanu var atsaukt, iezīmējot atbilstošo teksta apgabalu un izvēloties dialoga logā Outline Numbered  numurēšanas veida piedāvājumu None.

    14. vingrinājums: Daudzlīmeņu numurētu sarakstu piemērs kā vingrinājums.