Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana

 

 

Lappuses formatēšana

Lappuses iekārtojums

Lappuses parametru izvēle, izmantojot mēroglineālus

Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoga logu Page Setup

Lappušu numurēšana

Lappušu numurēšanas atcelšana

Dokumenta teksts ir izvietots lappusēs. Katrai lappusei var uzstādīt malu lielumu un lappuses orientāciju, izvēlēties papīra formātu, paredzēt vietu augšējiem (Header) un apakšējiem (Footer) uzrakstiem. Ja vajadzīgs, var norādīt, kur jāsākas katrai jaunai nodaļai, var paredzēt arī rindiņu numuru pievienošanu un lappušu ierāmējumus.

Izdrukājot dokumentus, būtiski ir norādīt, vai drukāts tiks uz vienas vai abām lapas pusēm – no tā atkarīga pāra un nepāra lappušu formatēšana.