Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana > Lappuses parametru izvēle, izmantojot mēroglineālus

 

 

Lappuses parametru izvēle, izmantojot mēroglineālus

Lapas skatā uz horizontālā mēroglineāla redzamas teksta atkāpes no lapas kreisās (Left) un labās (Right) malas, bet uz vertikālā mēroglineāla – teksta atkāpes no lapas augšmalas (Top) un apakšmalas (Bottom).

Izmantojot mēroglineālus, teksta atkāpes no lapas malām var mainīt. Mēroglineāli redzami 11. lpp., kur parādīts Word darba logs.

Lai mainītu atkāpi no lapas kreisās malas, peles rādītāju novieto uz  horizontālā mēroglineāla tā, lai tas atrodas uz malas un tekstam atvēlētā laukuma robežas un iegūst izskatu  (Left Margin):

                                                                           

Lai mainītu atkāpi no lapas labās malas, peles rādītāju novieto uz  horizontālā mēroglineāla tā, lai tas atrodas uz tekstam atvēlētā laukuma un malas robežas un iegūst izskatu  (Right Margin):

                                                                          

Abos gadījumos, nospiežot peles kreiso pogu, peles rādītājam pievienojas punktēta līnija, kas sniedzas līdz ekrāna apakšmalai un palīdz novērtēt atkāpes lielumu un novietojumu. Turot pogu nospiestu, var pārvietot atkāpes robežu.

Tāpat var mainīt atkāpes no lapas augšmalas un apakšmalas.

Tad peles rādītājs jānovieto uz vertikālā mēroglineāla tā, lai tas iegūst izskatu  (Top Margin - lapas augšmalā, Bottom Margin - lapas apakšmalā):

 lapas augšmalā

lapas  apakšmalā

Abos gadījumos, nospiežot peles kreiso pogu, peles rādītājam pievienojas punktēta līnija, kas sniedzas pāri visai lapai un palīdz novērtēt atkāpes lielumu un novietojumu. Turot pogu nospiestu, var pārvietot atkāpes robežu.