Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana > Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoga logu Page Setup

 

 

Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoga logu Page Setup

Lapiņa Paper Size

Lapiņa Margins

Lapiņa Paper Source

Lapiņa Layout

15. vingrinājums: Dokumenta lappušu noformēšana.

Lai izvēlētos lappuses parametrus, izpilda komandu File / Page Setup.... Piedāvātajā dialoga logā Page Setup ir 4 lapiņas, kuras var izmantot lappuses parametru izvēlei.