Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana > Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoga logu Page Setup > Lapiņa Paper Size

 

 

Lapiņa Paper Size

Lapiņā Paper Size izvēlas lapas izmērus un orientāciju.

Izmērus var izvēlēties no sarakstlodziņa Paper size.

Ja neviens no piedāvātajiem variantiem neder, izvēlas Custom size un lodziņos Width un Height norāda atbilstoši vajadzīgo lapas platumu un augstumu.

Lapas orientāciju izvēlas ar radiopogām sadaļā Orientation:

·         Portrait – lapa novietota vertikāli;

·         Landscape – lapa novietota horizontāli.

Blakus radiopogām redzams lapas attēls, kas parāda izvēlēto lapas orientāciju.

Izvēles rezultāti redzami arī sadaļā Preview.

Sarakstlodziņā Apply to norāda izvēlēto parametru darbības zonu:

·       This section – šī dokumenta sekcija;

·       This point forward – sākot no šīs vietas;

·       Whole document – viss dokuments.