Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana > Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoga logu Page Setup > Lapiņa Margins

 

 

Lapiņa Margins

Lapiņā Margins izvēlas teksta atkāpes no lapas malām:

·       Top – no augšmalas;

·       Bottom – no apakšmalas;

·       Left – no kreisās malas;

·       Right – no labās malas;

·       Gutter – mala lappuses iesiešanai.

 Ar radiopogām Gutter position var norādīt, kur jāatstāj mala iesiešanai – lappuses kreisajā (Left) vai augšējā (Top) malā.

Sadaļā From edge izvēlas augšējam un apakšējam uzrakstam atvēlētās malas platumu:

·         Header – augšējam uzrakstam;

·         Footer – apakšējam uzrakstam.

Ieklikšķinot izvēles rūtiņā Mirror margins, izvēlas spoguļatkāpes pāra un nepāra lappusēm, kas ir būtiski, ja drukā uz abām lapas pusēm. Ja izvēlas spoguļatkāpes, tas nozīmē, ka lappušu iekšējās malas (Inside) un lappušu ārējās malas (Outside) ir vienāda platuma neatkarīgi no tā, vai lappuses ir kreisās vai labās.

Ieklikšķinot izvēles rūtiņā 2 pages per sheet, uz vienas papīra lapas tiks novietotas 2 dokumenta lappuses. Lapas sadalījums atkarīgs no tās orientācijas:

lapa novietota vertikāli

lapa novietota horizontāli

Sadaļā Preview var apskatīt izvēles rezultātus.

Sarakstlodziņā Apply to norāda izvēlēto parametru darbības zonu.

Ja ieklikšķina pogu , tiek piedāvāta iespēja izvēlētos parametrus izmantot kā noklusētos, t. i., paredzot, ka tie turpmāk tiks izmantoti visos no jauna atvērtajos dokumentos.

Nav ieteicams bez īpašas nepieciešamības mainīt noklusētos parametrus, jo to atjaunošana var būt diezgan darbietilpīga!