Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana > Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoga logu Page Setup > Lapiņa Paper Source

 

 

Lapiņa Paper Source

Lapiņā Paper Source var izvēlēties papīra padošanas veidu, drukājot dokumentu. Režīms jāizvēlas, ja, piemēram, pirmo lappusi vajadzētu drukāt uz īpaša, no citām lappusēm atšķirīga papīra, kas jāieliek printerī “no rokas”. Parasti tas nav vajadzīgs, tāpēc šajā lapiņā neko nevajag mainīt un sarakstlodziņos First page (pirmā lappuse) un Other pages (citas lappuses) atstāt Auto režīmu.