Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana > Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoga logu Page Setup > Lapiņa Layout

 

 

Lapiņa Layout

Lapiņā Layout izvēlas lappuses elementu izkārtojumu.

 

 

 

 

 

 

 

Sarakstlodziņā Section start tiek piedāvātas iespējas izvēlēties vietu jaunas teksta sekcijas (par sekcijām sk. .lpp.) sākumam:

·        Continuous – iepriekšējās sekcijas turpinājumā;

·        New column – jaunā kolonnā (ja teksts noformēts vairākās kolonnās);

·        New page – jaunā lappusē;

·        Even page – pāra lappusē;

·        Odd page – nepāra lappusē.

Sadaļā Headers and Footers, ieklikšķinot izvēles rūtiņās Different odd and even un Different first page, var norādīt vajadzību pēc atšķirīgiem augšējiem un apakšējiem uzrakstiem (Header un Footer) pāra un nepāra lappusēs vai dokumenta pirmajā lappusē (piemēram, dokumenta pirmā lappuse ir titullapa un tajā nav vajadzīgs apakšējais uzraksts ar lappuses numuru).

Sarakstlodziņā Vertical alignment var izvēlēties teksta novietojumu lappusē:

 

·       Top – lappuses augšā;

·       Center – centrā;

·       Justified – izlīdzināt visas lappuses augstumā;

·       Bottom – apakšā.

Ieklikšķinot pogu Line Numbers ..., var ieslēgt teksta rindu numurēšanas režīmu.