Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana > Lappušu numurēšana

 

 

Lappušu numurēšana

Lai numurētu dokumenta lappuses:

·         izvēlas komandu Insert / Page Numbers…;

·         dialoga logā Page Numbers sarakstlodziņos Position un Alignment izvēlas numura novietojumu:

·        Top of page (Header) – lapas augšā (augšējā rakstā);

·        Bottom of page (Footer) – lapas apakšā (apakšējā rakstā);

·       Left – lapas kreisajā malā;

·       Center – lapas centrā;

·       Right – lapas labajā malā;

·       Inside – lapu atvēruma iekšmalās, t. i., lappuses numurs novietots atšķirīgi pāra un nepāra lappusēm – pāra lappusēm labajā pusē, nepāra – kreisajā;

·         Outside – lapu atvēruma ārmalās (pāra lappusēm kreisajā pusē, nepāra – labajā);

Režīmus Inside un Outside izmanto tad, ja dokumentu drukā uz papīra lapas abām pusēm.

·         ieklikšķina iezīmi lodziņā Show number on first page, ja lappuses numuram jābūt redzamam arī pirmajā lappusē.

Dokumentu titullapu parasti numurē, bet lappuses numuru uz tās nedrukā.

Ja vēlas turpināt lappušu numuru formatēšanu, ieklikšķina pogu  un dialoga logā Page Number Format:

·       izvēlas numuru veidu no sarakstlodziņa Number format;

·       ja vēlas, pievieno lappuses numuram nodaļas numuru, ieklikšķinot lodziņā Include chapter number;

·       paredz lappušu numerācijas turpinājumu no iepriekšējās dokumenta sekcijas (Continue from previous section) vai arī norāda, ar kādu skaitli sākt numurēt (Start at:).

    16. vingrinājums: Lappušu numurēšana