Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Lappuses formatēšana > Lappušu numurēšanas atcelšana

 

 

Lappušu numurēšanas atcelšana

Lai atsauktu lappušu numurēšanu, izvēlas komandu View / Header and Footer, iezīmē lappuses numura lauku un izdzēš to, nospiežot klaviatūras taustiņu .