Microsoft Word > Objektu ievietošana tekstā > Simbolu ievietošana tekstā

 

 

Simbolu ievietošana tekstā

No tastatūras nevar ievadīt visus vajadzīgos simbolus, piemēram, grieķu alfabēta burtus, bultiņas un citus specifiskus simbolus, taču tie ir atrodami datora simbolu bibliotēkā.

Simbola sameklēšanai un ievietošanai tekstā:

·         izpilda komandu Insert / Symbol ..., kas piedāvā dialoga logu Symbol;

 

·       lapiņas Symbols sarakstlodziņā Font izvēlas fontu,

·       bet sarakstlodziņā Subset – izvēlētā fonta atbilstošo simbolu grupu.

 

Fontā Symbol atrodami grieķu alfabēta burti, dažādi matemātikas simboli u. c., bet fontos Wingdings un Webdings - dažādi grafiskie simboli.

 

Ja, meklējot simbolu, peles rādītāju novieto uz simbola lodziņa, simbols redzams nedaudz palielināts, kas atvieglo meklēšanu.

Kad vajadzīgais simbols atrasts, to ievieto tekstā, ieklikšķinot pogu  vai izpildot dubultklikšķi uz ievietojamā simbola.

Pirms simbola meklēšanas un ievietošanas teksta kursoru vēlams novietot tur, kur simbols jāievieto, jo simbols tiks ievietots kursora vietā.

Ja ievietojamais simbols vajadzīgs vairākās vietās, var gadīties, ka ērtāk simbola ievietošanu izdarīt vienu reizi, bet pārējos – nokopēt.

Dialoga loga Symbol lapiņā Special Characters var atrast taustiņu kombinācijas, kuras lietojot iespējams ievietot speciālos simbolus tekstā, neatverot dialoga logu Symbol. Sk. 215. lpp.

    18. vingrinājums: Simbolu ievietošana tekstā.