Microsoft Word > Objektu ievietošana tekstā > Saistītie objekti un to ievietošana

 

 

Saistītie objekti un to ievietošana

Microsoft Office 2000 sastāvā ietilpst virkne atsevišķu programmu, kas palīdz izveidot objektus, kurus var ievietot citu programmu failos. Populārākās no šīm programmām ir:

·        MS Equation Editor, kuru izmanto vizuālu formulu izveidošanai teksta dokumentos, diagrammās, tabulās, prezentāciju slaidos u. c.;

·        MS Graph programma, kuru izmanto diagrammu (grafiku) veidošanai. Programmas izmantošana ir apskatīta PowerPoint 2000 aprakstā;

·        MS Organization Chart, kuru izmanto dažādu shēmu veidošanai. Programmas izmantošana ir apskatīta PowerPoint 2000 aprakstā.

Šajās programmās izveidoto objektu ievietošanai citu programmu dokumentos izmanto objektu sasaistes un ievietošanas (Object Linking and Embedding – OLE) principu. Tas nozīmē, ka šādi izveidotu objektu var labot, mainīt tā izmērus un pārvietot.