Microsoft Word > Tabulācija > Noklusētā tabulācija

 

 

Noklusētā tabulācija

Nospiežot  taustiņu , dokumentā ievieto neredzamo simbolu , kurš pārvieto teksta kursoru rindā uz priekšu par 1,27 cm.

Uz lineāla apakšējās malas redz noklusētās tabulācijas marķierus, kuri norāda teksta kursora apstāšanās vietu pēc  taustiņa   nospiešanas.

 

Noklusēto tabulāciju (marķierus uz lineāla) maina, izpildot komandu Format / Tabs.

Dialoga logā Tabs: