Microsoft Word > Tabulācija > Tabulācijas pieturzīmju veidi un uzstādīšana > Tabulācijas uzstādīšana > Ar dialoga logu Tabs

 

 

Tabulācijas uzstādīšana, izmantojot Tabs dialoga logu

Tabulācijas pieturzīmes var norādīt dialoga logā Tabs.

Izpildot komandu Format / Tabs, atver dialoga logu Tabs:

·         tekstlodziņā Tab stop position – ieraksta tabulācijas pieturzīmes atrašanās vietu uz lineāla;

·         sadaļā Alignment – izvēlas tabulācijas pieturzīmes veidu;

·         sadaļā Leader – izvēlas līnijas veidu zem tekstā ievietotā tabulatora simbola.

 

Pēc katras tabulācijas zīmes uzstādīšanas jānospiež poga .

 

Līnijas pavilkšana zem dokumentā ievietotā tabulācijas simbola.

Lai novāktu tabulācijas zīmi no lineāla:

·         dialoga logā Tabs tabulācijas pieturzīmju sarakstā (Tab stop position) izvēlas no lineāla novācamo tabulācijas pieturzīmi;

·         izvēlas pogu .

Ja nepieciešams no lineāla novākt visas uzstādītās tabulācijas zīmes, izmanto pogu , kas nodzēsīs visas tabulācijas zīmes. Tabulācijas pieturzīmju izvēles logs paliks tukšs.

 

Tabulācijas pieturzīmes tiek uzstādītas rindkopai. Pārejot uz jaunu rindkopu ar taustiņu , jaunajai rindkopai automātiski tiek uzstādītas iepriekšējās rindkopas tabulācijas pieturzīmes. Rindkopās, kurās tabulāciju neizmantos, ieteicams “novākt” no lineāla tabulācijas pieturzīmes, jo tās var traucēt turpmākajā darbā.

    21. vingrinājums: Darbs ar dialoga logu Tabs