Microsoft Word > Tabulācija > Tabulācijas izmantošana un tās lietošanas veidi

 

 

Tabulācijas izmantošana un tās lietošanas veidi

Pēc tabulācijas pieturzīmes norādīšanas, lai teksta kursoru novietotu atbilstoši tabulācijas pieturzīmei, jānospiež taustiņš  .

 

·        Strādājot ar tabulāciju, katru jaunu rindiņu sāk jaunā rindkopā (uz jaunu rindiņu pāriet ar taustiņu , t. i., katrā rindkopā ir tikai viena rindiņa). Izmantojot šādu darba paņēmienu, var mainīt atsevišķu rindkopu (rindiņu) tabulācijas pieturzīmju izvietojumu uz lineāla un noformējumu (līniju).

·        Strādājot ar tabulāciju, uz jaunu rindiņu pāriet ar taustiņu kombināciju  + . Veidojas viena rindkopa ar vairākām rindiņām. Mainot rindkopas tabulācijas pieturzīmju izvietojumu uz lineāla vai tabulācijas noformējumu, mainās visu rindiņu teksta izvietojums un noformējums. Nevar mainīt vienas rindiņas tabulācijas pieturzīmju izvietojumu uz lineāla un noformējumu.

·        Strādājot ar tabulāciju, uz jaunu rindiņu pāriet ar taustiņu . Ja teksta kursors atrodas uz rindiņas pēdējās tabulācijas pieturzīmes (vai uz pēdējā noklusētās tabulācijas marķiera), tad, nospiežot taustiņu , teksta kursors tiek pārvietots uz nākamās rindiņas pirmo tabulācijas pieturzīmi.