Microsoft Word > Tabulas

 

 

Tabulas

Tabulas izveidošana

Tabulas elementi

Darbs ar izveidotu tabulu

Tabulas formatēšana

Teksta apstrādē par tabulām sauc informācijas sakārtojumu rindās un kolonnās. Rūtiņa, kas veidojas rindas un kolonnas krustošanās vietā, turpmāk tiks saukta par šūnu. Tabulas informāciju ievieto šūnās.

Tabulas elementi:

Tabulas pirmo rindu nereti sauc par tabulas galvu (Header row).

Katrā tabulas šūnā var ierakstīt tekstu (protams, arī skaitļus), ievietot grafiskus attēlus un citus objektus, kā arī citu tabulu.

Veidojot tabulu, tās šūnu satura formāts pilnībā atbilst dokumenta satura formātam tabulas veidošanas brīdī, t. i., tieši pirms tabulas novietotās rindkopas formātam.

Visbiežāk tabulas izmanto informācijas organizēšanai un uzskatāmībai, taču ir virkne citu to lietošanas iespēju. Tabulas var izmantot tajās ierakstītās informācijas izlīdzināšanai kolonnās, sakārtošanai (šķirošanai). Var veikt aprēķinus ar tabulā ierakstītajiem skaitļiem. Tabulas bieži izmanto lappuses izkārtojuma veidošanai un teksta un grafisko attēlu sakārtošanai.

Darbam ar tabulām paredzēta komandkarte Table.

Lai atvieglotu darbu ar tabulām, var izmantot tabulu veidošanas un noformēšanas rīku joslu.

Ja šī rīku josla nav aktivizēta, to var izdarīt:

·         izpildot komandu View / Toolbars / Tables and Borders;

·         ieklikšķinot ikonu  (Tables and Borders) standarta rīku joslā;

·         izpildot komandu Table / Draw Table.

Aktivizējot rīku joslu ar otro paņēmienu, tiek aktivizēts tabulas zīmēšanas rīks – zīmulis - un peles kursors iegūst izskatu . Lai to atsauktu, ieklikšķina uz izsauktās rīku joslas pogas .

Tabulas veidošanas rīki šajā rīku joslā ir pieejami vienmēr, bet tabulas formatēšanas rīki kļūst pieejami tikai tad, ja dokumentā jau ir izveidota tabula.

Tabulas veidošanas rīku josla var atrasties jebkurā MS Word darba loga vietā, un tās pogas var būt izvietotas vienā vai vairākās rindās.