Microsoft Word > Tabulas > Tabulas izveidošana > Tabulas izveidošanas paņēmieni

 

 

Tabulas izveidošanas paņēmieni

    Tabulas izveidošana ar standarta rīku pogu

    Tabulas izveidošana ar komandu

    Tabulas izveidošana ar zīmēšanu

 

 

Tabulas izveidošana ar standarta rīku pogu

Novieto peles rādītāju uz standarta rīku pogas  (Insert Table). Nospiež peles kreiso pogu un piedāvātajā šablonā, turot pogu nospiestu, iezīmē tabulā vajadzīgo rindu un kolonnu skaitu. Paraugā iezīmētas 3 rindas un 4 kolonnas (3x4 Table).

Atbrīvojot peles kreiso pogu, uz ekrāna redzama atbilstošas formas vienkārša tabula:

·         tabulai ir izvēlētais rindu un kolonnu skaits;

·         visām kolonnām ir vienāds platums un visām rindām vienāds augstums;

·         tabulas platums atbilst lappuses platumam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Tabulas izveidošana ar komandu

Izpilda komandu Table / Insert / Table... un dialoga loga Insert Table sadaļā Table size norāda vajadzīgo rindu (Number of rows) un kolonnu (Number of columns) skaitu.

Dialoga loga Insert Table sadaļā AutoFit behavior var izvēlēties veidojamās tabulas kolonnu platumu:

·       izvēloties radiopogu Fixed column width, visas tabulas kolonnas ir vienāda platuma, turklāt sarakstlodziņā var izvēlēties konkrētu kolonnu platumu vai režīmu Auto, kad tabula ir dokumenta lapas platumā un kolonnu platums veidojas automātiski atkarībā no to skaita;

·       izvēloties radiopogu AutoFit to contents, kolonnu platums automātiski tiek pielāgots to saturam;

·       izvēloties radiopogu AutoFit to window, tabulas platums atbilst darba loga platumam.

Nospiežot pogu , var izvēlēties tabulas formātu.

Ja jāveido vairākas vienveidīgas tabulas, var ieklikšķināt izvēles rūtiņā Set as default for new tables. Līdz ar to turpmāk veidotajām tabulām būs izvēlētie parametri (neatkarīgi no veidošanas paņēmiena). Ieklikšķinot izvēles rūtiņā atkārtoti vai mainot kādu no parametriem (rindu skaitu, kolonnu skaitu vai AutoFormat veidu), rakstzīme  rūtiņā tiek dzēsta, taču izvēlētie parametri saglabājas, kamēr neizvēlas citus un atkal tos nepaziņo par noklusētajiem, ieklikšķinot izvēles rūtiņā.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Tabulas izveidošana ar zīmēšanu

Izpildot komandu Table / Draw Table vai nospiežot pogu  (Draw Table) rīku joslā Tables and Borders, peles kursors maina izskatu. Tas pārvēršas par zīmulīti , ar kuru, turot nospiestu peles kreiso pogu, var uzzīmēt tabulu. To zīmē tāpat kā ar zīmuli uz papīra: vispirms novieto kursoru zīmulīti vienā stūrī un, turot nospiestu peles kreiso pogu un pārvietojot kursoru pa zīmējamās tabulas diagonāli, uzzīmē tās robežas. Pēc tam iezīmē vajadzīgās rindas un kolonnas.

Ja uzzīmētas liekas līnijas, var nospiest pogu  (Eraser) rīku joslā Tables and Borders, tā pārvēršot peles kursoru par dzēšgumiju . Turot nospiestu peles kreiso pogu un pārvelkot šo kursoru pāri liekajām līnijām, tās var izdzēst.

No zīmēšanas (kursors – zīmulis) un dzēšanas (kursors – dzēšgumija) režīma var iziet, atkārtoti nospiežot atbilstošo vai citu rīku joslas pogu vai ieklikšķinot peles kreiso pogu ārpus tabulas.

Ar paņēmienu Draw Table var veidot ļoti sarežģītas formas tabulas, piemēram, tādas, kuras satur dažāda augstuma šūnas un kurās kolonnu skaits dažādās rindās ir atšķirīgs.

Atpakaļ uz sākumu