Microsoft Word > Tabulas > Tabulas elementi

 

 

Tabulas elementi

Kontūrlīnijas (Borders) un palīglīnijas (Gridlines)

Beigu marķējumi

Šūnas malas

Tabulas pārvietošanas un izmēru mainīšanas rīki

Kad tabula uzzīmēta un teksta kursors novietots kādā no tabulas šūnām, uz vertikālā mēroglineāla redzamas tabulas rindu atdalītājzīmes , bet uz horizontālā mēroglineāla – tabulas kolonnu atdalītājzīmes , kas izvietotas atbilstoši tabulas rindām un kolonnām.

Izveidotai tabulai ir virkne elementu, kuri jāpazīst, lai varētu pietiekami veikli strādāt ar tabulu. Svarīgākie no tiem – tabulas rinda, tabulas kolonna, tabulas šūna, kā arī šūnas satura beigas, rindas beigas, tabulas pārvietošanas un tabulas izmēru mainīšanas rīki - jau tikuši aplūkoti iepriekš