Microsoft Word > Tabulas > Tabulas elementi > Tabulas elementu apraksts

 

 

Tabulas elementu apraksts

    Kontūrlīnijas (Borders) un palīglīnijas (Gridlines)

    Beigu marķējumi

    Šūnas malas

    Tabulas pārvietošanas un izmēru mainīšanas rīki

 

 

Kontūrlīnijas (Borders) un palīglīnijas (Gridlines)

Standarta variantā tabulas šūnām ir ½ punktu platas nepārtrauktas kontūrlīnijas apmales (Borders), kas var tikt nodrukātas:

                                  

Ja kontūrlīnijas noņem (ar kādu no nodaļā “Ietvari (ierāmējumi) un ēnojumi” aprakstītajiem paņēmieniem), kļūst redzamas šūnas ierobežojošas palīglīnijas (Gridlines):

                                   

 Palīglīnijas nav izdrukājamas un, ja vēlas, tās var apslēpt, izpildot komandu Table / Hide Gridlines:

                                   

Ja palīglīnijas apslēptas, izvēlnē Table rindiņu Hide Gridlines nomaina rindiņa Show Gridlines. Palīglīniju apslēpšanu atsauc, izpildot komandu Table / Show Gridlines.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Beigu marķējumi

Šūnas satura un tabulas rindas beigu marķējums ir zīmes, kas redzamas tikai uz ekrāna un netiek drukātas.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Šūnas malas

Tāpat kā tekstam lappusē arī teksta un citu objektu novietojumam šūnā paredzētas atkāpes no šūnas malām. Šīs atkāpes var mainīt

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Tabulas pārvietošanas un izmēru mainīšanas rīki

Tie ir speciālie simboli:  (novietots tabulas kreisajā augšējā stūrī) - pārvietošanai un  (novietots tabulas labajā apakšējā stūrī) - tabulas izmēru mainīšanai. Šie simboli kļūst redzami, ja peles rādītājs novietots jebkurā tabulas vietā, un ar  tiem var tabulu pārvietot vai mainīt visas tabulas izmērus, saglabājot tās sadalījuma proporcijas.

Atpakaļ uz sākumu