Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Tabulas iezīmēšana

 

 

Tabulas iezīmēšana

Lai iezīmētu tabulas kolonnu, kursoru novieto kolonnā, kuru vēlas iezīmēt, un izpilda komandu Table / Select / Column vai peles rādītāju novieto virs kolonnas tā, lai tas iegūtu melnas vertikālas bultiņas  izskatu, un ieklikšķina peles kreiso pogu.

vai

 

Lai iezīmētu tabulas rindu, kursoru novieto rindā, kuru vēlas iezīmēt, un izpilda komandu Table / Select / Row vai peles rādītāju novieto pa kreisi no šīs rindas tā, lai tas iegūtu pa labi slīpas bultiņas  izskatu, un ieklikšķina peles kreiso pogu.

vai

 

Lai iezīmētu vienu šūnu, kursoru novieto šūnā, kuru vēlas iezīmēt, un izpilda komandu Table / Select / Cell vai peles rādītāju šūnā novieto tā, lai tas iegūtu melnas pa labi slīpas bultiņas  izskatu, un ieklikšķina peles kreiso pogu.

vai

 

Lai iezīmētu vairākas kolonnas, rindas vai šūnas, peles rādītāju novieto tā, lai tas iegūtu iepriekš aprakstīto izskatu (atbilstoši rindām, kolonnām vai šūnām) un, turot nospiestu peles kreiso pogu, peles rādītāju pārvelk pāri vajadzīgajām kolonnām, rindām vai šūnām. Piemērā iezīmētas divas kolonnas:

Lai iezīmētu visu tabulu, kursoru novieto jebkurā tabulas vietā un izpilda komandu Table / Select / Table vai ar kādu no iepriekš aprakstītajiem paņēmieniem iezīmē visas tabulas rindas, kolonnas vai šūnas.

Lai atsauktu iezīmēšanu tabulā, peles rādītāju novieto jebkurā vietā tā, lai tam nav iezīmēšanai vajadzīgā izskata, un ieklikšķina peles kreiso pogu.