Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Tabulas rediģēšana

 

 

Tabulas rediģēšana

Izveidotā tabulā var:

·         mainīt rindu un kolonnu skaitu;

·         pievienot šūnas tabulai un izmest šūnas no tabulas;

·         sadalīt un apvienot šūnas;

·         mainīt rindu augstumu un kolonnu platumu;

·         mainīt teksta izvietojumu un izlīdzinājumu šūnās;

·         mainīt rindu sakārtojumu (tabulu var sašķirot);

·         sadalīt (apvienot) tabulu;

·         izvēlēties tabulas noformējumu.