Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Rindu un kolonnu skaits > Rindu pievienošana

 

 

Rindu pievienošana

Lai pievienotu rindu tabulas beigās, novieto kursoru tabulas pēdējā šūnā vai aiz tabulas pēdējās šūnas un nospiež taustiņu  vai novieto kursoru aiz tabulas pēdējās šūnas un nospiež taustiņu .

 

1.

aaaaaa

2.

bbbbbbb

3.

cccccc

 

 

 

 

1.

aaaaaa

2.

bbbbbbb

3.

cccccc

 

 

 

 

Lai pievienotu rindu jebkurā tabulas vietā:

·         novieto kursoru rindā, kurai blakus vēlas ievietot jaunu rindu, un,

·         ja rinda jāievieto pirms aktuālās rindas, izpilda komandu Table / Insert / Rows Above;

 

1.

aaaaaa

 

 

2.

bbbbbbb

3.

cccccc

 

·         ja rinda jāievieto pēc aktuālās rindas, izpilda komandu Table / Insert / Rows Below;

 

1.

aaaaaa

2.

bbbbbbb

 

 

3.

cccccc

 

·         iezīmē rindu, pirms kuras jāpievieno rinda, un ieklikšķina ikonu  (Insert Rows) standarta rīku joslā.

 

1.

aaaaaa

 

 

2.

bbbbbbb

3.

cccccc

 

 

Lai pievienotu vairākas rindas vienlaikus:

·         iezīmē tik daudz rindu, cik vēlas ievietot;

·         lai jaunās rindas ievietotu pirms iezīmētajām, izpilda komandu Table / Insert / Rows Above vai ieklikšķina ikonu  (Insert Rows) standarta rīku joslā;

 

 

 

 

 

1.

aaaaaa

2.

bbbbbbb

3.

cccccc

 

·         lai jaunās rindas ievietotu aiz iezīmētajām, izpilda komandu Table / Insert / Rows Below.

 

1.

aaaaaa

2.

bbbbbbb

 

 

 

 

3.

cccccc