Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Rindu un kolonnu skaits > Kolonnu pievienošana

 

 

Kolonnu pievienošana

Lai pievienotu kolonnu jebkurā tabulas vietā:

·         novieto kursoru kolonnā, kurai blakus vēlas ievietot jaunu kolonnu, un,

·         ja kolonna jāievieto pa kreisi no aktuālās kolonnas, izpilda komandu Table / Insert / Columns to the Left;

·         ja kolonna jāievieto pa labi no aktuālās kolonnas, izpilda komandu Table / Insert / Columns to the Right;

·         iezīmē kolonnu, pirms kuras jāpievieno kolonna, un ieklikšķina ikonu  (Insert Columns) standarta rīku joslā;

 

·         ja jaunā kolonna jāpievieno tabulas labajā malā, var iezīmēt visu rindu beigu marķējumus un izpildīt jebkuru no komandām Table / Insert / Columns to the Left vai Table / Insert / Columns to the Right vai ieklikšķināt ikonu  (Insert Columns) standarta rīku joslā.

 

Lai pievienotu vairākas kolonnas vienlaikus, rīkojas tāpat, kā pievienojot vienu kolonnu, bet iezīmē tik daudz kolonnu, cik jāpievieno vienlaikus.

 

 

Rindu un kolonnu ievietošanas pogas standarta rīku joslā redzamas tikai tad, ja kursors atrodas situācijā, kurā iespējama atbilstošā darbība, t. i., tabulā, kurā iezīmētas rindas, kolonnas vai šūnas.