Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Šūnu pievienošana un izmešana > Atsevišķas šūnas pievienošana

 

 

Atsevišķas šūnas pievienošana

Lai pievienotu šūnu, novieto kursoru šūnā, kurai līdzās jāpievieno jaunā šūna, un izmanto vienu no šādiem paņēmieniem:

·         izpilda komandu Table / Insert / Cells…;

·         iezīmē šūnu, kurai līdzās jāpievieno jaunā šūna, un ieklikšķina ikonu  (Insert Cells) standarta rīku joslā.

Pēc tam dialoga logā Insert Cells ar radiopogām izvēlas, kā nobīdīt esošās tabulas šūnas, pievienojot jauno:

·       Shift Cells Right – nobīdīt pa labi;

·       Shift cells down – nobīdīt uz leju;

·       Insert entire row – ievietot veselu rindu;

·       Insert entire column – ievietot veselu kolonnu.

 

 

1.

AAA

 

2.

ievietota

BBB

3.

CCC

 

6.

FFF

 

 

 

1.

AAA

2.

ievietota

3.

BBB

6.

CCC

 

FFF

 

 

1.

AAA

 

ievietota

2.

BBB

3.

CCC

6.

FFF

 

 

1.

 

AAA

2.

ievietota

BBB

3.

 

CCC

6.

 

FFF

 

 

Šūnu ievietošanas ikona standarta rīku joslā redzama tikai tad, ja kursors atrodas situācijā, kurā iespējama atbilstošā darbība, t. i., tabulā iezīmēta šūna (šūnas).