Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Šūnu sadalīšana un apvienošana

 

 

Šūnu sadalīšana un apvienošana

Lai sadalītu vai apvienotu tabulas šūnas, tās iezīmē un izpilda komandu Table / Split Cells.... Pēc tam dialoga logā Split Cells izvēlas šūnu sadalīšanas un apvienošanas veidu (rindu un kolonnu skaitu sadalāmo šūnu vietā):

·       Number of columns – kolonnu skaits;

·       Number of rows – rindu skaits;

·       izvēles rūtiņa Merge cells before split dod iespēju apvienot visas iezīmētās šūnas pirms sadalīšanas; ja rūtiņā nav ieklikšķināts (tā ir tukša), izvēlētais sadalījums (norādītais kolonnu un rindu skaits) tiek attiecināts uz katru iezīmēto šūnu atsevišķi. Rūtiņas noklusētā vērtība ir .

Lai sadalītu tabulas šūnas, tās iezīmē (ja jāsadala viena šūna, pietiek novietot kursoru šajā šūnā) un izpilda komandu Table / Split Cells.... Pēc tam dialoga logā norāda jauno rindu un kolonnu skaitu.

Piemēri

·  Viena tabulas šūna sadalīta divās daļās

·         pa vertikāli (2 kolonnās):

 

·         pa horizontāli (2 rindās):

 

 ·         gan pa vertikāli, gan pa horizontāli (2 rindās un 2 kolonnās):

 

 

 ·  Divas tabulas šūnas sadalītas trīs daļās pa vertikāli (3 kolonnās)

·         šūnas pirms sadalīšanas apvienojot:

 

 

·         šūnas pirms sadalīšanas neapvienojot – sadala katru iezīmēto šūnu atsevišķi:

 

 

Lai apvienotu vairākas tabulas šūnas, tās iezīmē un izpilda komandu Table / Merge Cells.

Piemēri

Apvienotas trīs vienas kolonnas šūnas:

 

 

Apvienotas divas vienas rindas šūnas:

 

 

Apvienotas četras šūnas:

 

 

Lai vairāku šūnu vietā izveidotu citu sadalījumu rindās un kolonnās, iezīmē pārveidojamās šūnas, izpilda komandu Table / Split Cells... un pēc tam dialoga logā Split Cells izvēlas jauno sadalījumu.

Piemērs

Apvieno 6 iezīmētās šūnas un sadala 3 kolonnās:

 

 

Sadala 6 iezīmētās šūnas 3 kolonnās, pirms sadalīšanas neapvienojot; šajā gadījumā  3 kolonnās tiek sadalīta katra iezīmētā šūna un rindu skaitu mainīt nav atļauts:

 

 

Piemēros redzams, ka, sadalot vai apvienojot šūnas, tabulas kopējais platums un rindu augstums nemainās. Ja palielina rindu skaitu, palielinās tabulas augstums.