Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Kolonnu platums un rindu augstums > Kolonnu platums

 

 

Kolonnu platums

Kolonnu sākotnējā platuma izvēle tiek noteikta, veidojot jaunu tabulu.

Jau izveidotai tabulai kolonnu platumu var mainīt pēc vajadzības:

·         peles rādītāju novieto uz kolonnas robežlīnijas tā, lai tas iegūtu izskatu , ieklikšķina peles kreiso pogu un, turot to nospiestu, pārvieto kolonnas robežlīniju uz vēlamo vietu;

·         peles rādītāju novieto uz kolonnas robežlīnijas tā, lai tas iegūtu izskatu , un izpilda dubultklikšķi ar peles kreiso pogu. Kolonnas platums automātiski tiek pielāgots tās saturam;

·         peles rādītāju novieto uz horizontālā mēroglineāla kolonnas atdalītājzīmes   tā, lai tas iegūtu izskatu , ieklikšķina peles kreiso pogu un, turot to nospiestu, pārvieto kolonnas atdalītājzīmi uz vēlamo vietu;

Izmantojot horizontālā mēroglineāla marķierus, var mainīt teksta atkāpes no tabulas šūnas malām, tāpat kā formatējot rindkopas teksta atkāpes.

Kolonnu atdalītājzīmes uz horizontālā mēroglineāla redzamas tikai tad, ja teksta kursors novietots tabulā.

 

Horizontālā mēroglineāla marķieri redzami tai kolonnai, kurā atrodas kursors.

Ja nospiež taustiņu  un, turot to nospiestu, strādā ar peles rādītāju uz vertikālā vai horizontālā mēroglineāla, lineālu izskats mainās – uz horizontālā mēroglineāla redzami kolonnu platumi (uz vertikālā mēroglineāla – rindu augstumi) un citi izmēri, izteikti kas izvēlētajās mērvienībās (centimetros vai collās):

·          izpilda komandu Table / Table Properties….

ialoga loga Table Properties lapiņā Column, pārvietojoties ar pogu  (iepriekšējā kolonna) un  (nākamā kolonna) palīdzību uz vajadzīgo kolonnu (tās numurs redzams lapiņas sadaļā Size – Column 1), izvēlas tās platumu lodziņā Prefered width un platuma mērvienību sarakstlodziņā Measure in. Izvēle ir pieejama tikai tad, ja izvēles rūtiņā ir ieklikšķināts (tajā ir rakstzīme ). Ja izvēles rūtiņā ieklikšķina atkārtoti un tā kļūst

tukša, ievadītais kolonnas platums tiek dzēsts un izvēle nav pieejama, taču tabulas kolonnas platums netiek dzēsts un paliek tāds, kāds bija iepriekš.

 

Komanda Table / Table Properties… pieejama tikai tad, ja teksta kursors ir novietots tabulā.