Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Kolonnu platums un rindu augstums > Rindu augstums

 

 

Rindu augstums

Veidojot jaunu tabulu, rindu augstumi atbilst lielākajam burtu augstumam rindā.

Jau izveidotai tabulai rindas augstumu var mainīt pēc vajadzības:

·         peles rādītāju novieto uz rindas robežlīnijas tā, lai tas iegūtu izskatu , ieklikšķina peles kreiso pogu un, turot to nospiestu, pārvieto rindas robežlīniju uz vēlamo vietu;

·         iezīmē tabulas rindas, kurām vēlas mainīt augstumu, un izvēlas vajadzīgo simbolu izmēru no sarakstlodziņa formatēšanas rīku joslā;

·         izpilda komandu Table / Table Properties….

 

Dialoga loga Table Properties lapiņā Row ar pogām  (iepriekšējā rinda) un  (nākamā rinda) var izvēlēties tabulas rindu. Tās numurs redzams lapiņas sadaļā Size (piemērā – Row 2). Lodziņā Specify height var izvēlēties, vai ievadīt rindas augstumu, bet sarakstlodziņā Row height is izvēlēties atbilstības veidu:

·       At least – vismaz;

·       Exactly – precīzi.

 

 

Rindas augstuma izvēle ir pieejama tikai tad, ja izvēles rūtiņā ir ieklikšķināts (tajā ir rakstzīme ). Ja izvēles rūtiņā ieklikšķina atkārtoti un tā kļūst tukša, ievadītais rindas augstums tiek dzēsts un izvēle nav pieejama, taču tabulas rindas augstums paliek tāds, kāds bija iepriekš.

Sadaļā Options ir divas izvēles rūtiņas, ar kurām var precizēt izvēlētās rindas izmantošanas režīmu:

·         Allow row to break across pages – atļauts pārnest rindu jaunā lappusē (noklusētajā variantā tas ir atļauts);

·         Repeat as header row at the top of each page – atkārtot kā virsraksta rindu katras lappuses augšmalā. Šī izvēles rūtiņa ir pieejama tikai tad, ja izvēlēta tabulas pirmā rinda.

Komanda Table / Table Properties… ir pieejama tikai tad, ja teksta kursors ir novietots tabulā.