Microsoft Word > Tabulas > Darbs ar izveidotu tabulu > Teksta izlīdzinājums un izvietojums šūnās

 

 

Teksta izlīdzinājums un izvietojums šūnās

Tekstu šūnās var formatēt tāpat kā jebkuru citu teksta lapu - tekstu šūnā var izlīdzināt pa horizontāli un vertikāli, var veidot teksta atkāpes no šūnas malām.

Lai šūnas tekstu izlīdzinātu horizontāli:

·         novieto kursoru tabulas šūnā vai iezīmē šūnas, kurām nosaka izlīdzināšanas veidu;

·         ar formatēšanas rīku joslas pogām  (Align Left),  (Center),  (Align Right) un  (Justify) izvēlas horizontālā izlīdzinājuma veidu.

Piemēri

Izlīdzināta kreisā mala (Align Left)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli, izlīdzinot tā kreiso, labo vai abas malas, vai arī tekstu centrējot.

 

 

Izlīdzināta labā mala (Align Right)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli, izlīdzinot tā kreiso, labo vai abas malas, vai arī tekstu centrējot.

 

 

Izlīdzinātas abas malas  (Justify)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli, izlīdzinot tā kreiso, labo vai abas malas, vai arī tekstu centrējot.

 

 

Teksts centrēts (Center)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli, izlīdzinot tā kreiso, labo vai abas malas, vai arī tekstu centrējot.

 

Lai šūnas tekstu izlīdzinātu vertikāli:

·         novieto kursoru tabulas šūnā vai iezīmē šūnas, kurām nosaka izlīdzināšanas veidu,

·         izpilda komandu Table / Table Properties... / Cell un dialoga loga Table Properties lapiņas Cell sadaļā Vertical alignment izvēlas teksta vertikālās izlīdzināšanas veidu:

·       Top – šūnas augšmalā;

·       Center – šūnas centrā;

·       Bottom – šūnas apakšmalā.

 

Piemēri

Teksts šūnas augšmalā (Top):

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa vertikāli, novietojot to šūnas augšmalā, centrā vai apakšmalā.

 

 

Teksts šūnas centrā (Center):

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa vertikāli, novietojot to šūnas augšmalā, centrā vai apakšmalā.

 

 

Teksts šūnas apakšmalā (Bottom):

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa vertikāli, novietojot to šūnas augšmalā, centrā vai apakšmalā.

 

Šūnas teksta horizontālās un vienlaikus vertikālās izlīdzināšanas izvēlei ieteicams izmantot Tables and Borders rīku joslas izkrītošo sarakstlodziņu , kas dod iespēju izvēlēties vienu no piedāvātajiem izlīdzināšanas veidiem:

Piemēri

Augšā pa kreisi (Align Top Left)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

 

 

Centrā pa kreisi (Align Center Left)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

 

 

Apakšā pa kreisi (Align Bottom Left)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

 

 

Augšā centrā

(Align Top Center)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

 

 

Centrā

(Align Center)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

 

 

Apakšā centrā

(Align Bottom Center)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

 

 

Augšā pa labi

(Align Top Right)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

 

 

Centrā pa labi

(Align Center Right)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

 

 

 

Apakšā pa labi

(Align Bottom Right)

Tabulas šūnā novietotu tekstu var izlīdzināt pa horizontāli un vienlaikus pa vertikāli, tā iegūstot 9 dažādus izlīdzināšanas veidus.

 

Lai noteiktu teksta attālumu no šūnas malām:

·         novieto kursoru tabulas šūnā vai iezīmē šūnas, kurām jānosaka teksta attālums no malām;

·         izpilda komandu Table / Table Properties... / Cell;

·         dialoga loga Table Properties lapiņā Cell nospiež pogu  un dialoga logā Cell Options izvēlas teksta attālumu no šūnas malām.

Sadaļā Cell margins izvēlas:

·       augšmalu (Top);

·       apakšmalu (Bottom);

·       kreiso malu (Left);

·       labo malu (Right).

Ja ieklikšķināts izvēles rūtiņā Same as the whole table (), šūnas teksta attālumi ir vienādi visai tabulai un tad šīs sadaļas sarakstlodziņu izmantošana nav atļauta.

 

Piemēri

Tabulas šūnā novietota teksta atkāpes no šūnas malām var mainīt, izvēloties to lielumu dialoga logā Cell Options.

Tabulas šūnā novietota teksta atkāpes no šūnas malām var mainīt, izvēloties to lielumu dialoga logā Cell Options.

 

Sadaļā Options ar izvēles rūtiņām Wrap text un Fit text var regulēt teksta izvietojumu šūnā. Izvēloties Fit text, šūnā ierakstītā teksta burtu lielums tiek pielāgots šūnas platumam tā, lai tas izvietotos vienā rindā.

Tabulas šūnā novietota teksta formātu un atkāpes no šūnas malām var mainīt.

Tabulas šūnā novietota teksta formātu un atkāpes no šūnas malām var mainīt.