Microsoft Word > Attēlu ievietošana > Komandu īss raksturojums

 

 

Komandu īss raksturojums

Clip Art… piedāvā ievietot attēlu no plašas attēlu kolekcijas, kurā ietilpst zīmējumi, fotogrāfijas, skaņas un kustīgi (animēti) attēli.

Ar From File… var ievietot attēlu, kurš atrodas kādā failā. Šāds attēls var būt no citām attēlu kolekcijām cietajā diskā vai kompaktdiskā, iegūts no interneta vai kā citādi.

AutoShapes uz ekrāna izsauc AutoShapes rīku joslu, kurā ir tādas pašas pogas kā zīmēšanas rīku pogas  sarakstā.

WordArt… izsauc mākslinieciski noformētu tekstu veidošanas rīku WordArt. Tas darbojas tāpat kā zīmēšanas rīku rindas poga .

New Drawing izveido rāmi zīmējumam un aktivizē AutoShapes rīku joslu. Atšķirībā no parastas zīmēšanas rāmis iekļauj izveidoto zīmējumu un tajā esošajiem objektiem kopumā ir iespējams lietot Format / Object komandu.

From Scanner or Camera… aktivizē skenēšanas programmu, kas nolasa attēlu no skenera vai ciparu kameras atmiņas. Komanda ir izmantojama tikai tad, ja konkrētajam datoram ir iespējams izmantot šīs ierīces. Kāda skenēšanas programma izmantota un kā ar to strādāt, atkarīgs no skenera modeļa.

Chart aktivizē Microsoft Graph programmu, ar kuras palīdzību var izveidot diagrammu. Piedāvātajā tabulā ievada vajadzīgos datus. Izveidotajā diagrammā veic nepieciešamo elementu izvēli un noformēšanu. Programmas izmantošana apskatīta Microsoft PowerPoint 2000 aprakstā (sk. šīs sērijas grāmatu “Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint”).