Microsoft Word > Attēlu ievietošana > ClipArt > Objekta izvēle > Objektu ievietošana dokumentā

 

 

Objektu ievietošana dokumentā

Izvēlētā objekta ievietošanai dokumentā izmanto pogu  (Insert Clip).

Pēc objekta ievietošanas tekstā Insert ClipArt logs netiek automātiski aizvērts. To aizver, ja objektu ievietošanu beidz.

Insert ClipArt logs ir samērā liels, tāpēc tas var aizklāt dokumentu un nav iespējams kontrolēt, vai attēls tiešām ir ielikts. Tāpēc ieteicams izmantot sašaurināto loga formu.

Ja izvēlētais objekts pēc tā ClipArt galerijā fiksētās adreses nav atrodams, uz ekrāna parādās brīdinājuma logs.

Ar pogu Cancel var atteikties no turpmākas faila meklēšanas.

Ja izvēlētais objekts grupā ir ievietots no citas vietas, piemēram, kompaktdiska, tad  ievietojiet šo disku un noklikšķiniet uz pogas Retry.

Poga Look Elsewhere atver dialoga logu ar vairākām iespējām.

Problēmas ar faila atrašanu varētu rasties arī tad, ja notikusi mapju pārvietošana cietajā diskā.

Objektus, kuri vairs cietajā diskā neatrodas, no galerijas labāk vajadzētu izmest (poga Remove this Clip).