Microsoft Word > Attēlu ievietošana > Ievietoto attēlu apstrāde > Rīku josla Picture > Teksta novietojuma veids ap attēlu

 

 

Teksta novietojuma veids ap attēlu

Pogu  (Text Wrapping) izmanto, lai norādītu ievietotā attēla un tam apkārt esošā teksta un/vai objektu savstarpējo izvietojumu.

Režīmi Tight un Through no Square atšķiras tikai tad, ja attēlam ir caurspīdīgi (transparent) apgabali.

Piemēros, kuros redzama sarkanā līnija, tā  norāda robežu, par kuru tuvāk attēlam teksts nedrīkst atrasties.

 

Square

 

Tight

 

Behind Text

 

In Front of Text

 

Top and Bottom

 

Through

 

Ar komandu Edit Wrap Points var mainīt formu, ap kuru teksts izvietojas režīmos Tight un Through. Pēc pogas izvēles ap objektu kļūst redzama sarkana raustīta kontūrlīnija ar melniem kvadrātiņiem uz tās.

 

Otrs veids, kā var norādīt attēla un teksta savstarpējo izvietojumu, ir dialoga loga Format Picture lapiņas Layout sadaļā Wrapping style.

Ja ir izvēlēts attēls, šo logu var atvērt vienā no veidiem:

·        ar komandu Format / Picture…;

·        ar attēla rīku joslas Picture pogu Format Picture;

·        ar konteksta komandkartes komandu Format Picture….

 

Ja izvēlas novietošanas veidu In line with text, objekts tiek novietots vienā rindā ar tekstu.

Šādi novietots attēls, līdzīgi ievietotam simbolam (komanda Insert / Symbol), kļūst par teksta sastāvdaļu.

 

Izvēloties kādu no pārējiem veidiem, sadaļā Horizontal Alignment papildus var norādīt attēla atrašanās vietu tekstā.

 

Šie veidi ir analogi iepriekšapskatītajām attēla rīku joslas pogas  (Text Wrapping) komandām: veidos Square un Tight – attēlam blakus varēs atrasties teksta rindiņas. Behind text novietos objektu zem teksta, bet In front of text – virs tā.

Pogas Advanced… piedāvātajā dialoga logā Advanced Layout var norādīt objekta atrašanās vietu attiecībā pret lapu (MS Word programmā) vai attiecībā pret slaidu (MS PowerPoint programmā). Šajā kursā dialoga logs Advanced Layout apskatīts netiks.