Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās

 

 

Zīmēšana Microsoft Office programmās

Formu grupu joslas

Objektu zīmēšana

Objektu izvēle

Objektu dzēšana

Objektu pārvietošana

Objekta izmēru maiņa, izmantojot peli

Objekta formas maiņa

Objekta pagriešana

Kopēšana

Objekti ar tekstu

25. vingrinājums: Zīmētu objektu savstarpējā izvietošana un pārveidošana.

Microsoft Office zīmēšanas rīki ļauj izveidot krāsainas ilustrācijas, zīmējumus. Ar zīmētajiem objektiem var papildināt arī citus grafiskus objektus, piemēram, blokshēmas, diagrammas, attēlus u. c.

Šajā aprakstā tiks apskatīta zīmēšana MS Word programmā. Atšķirības un iespējas zīmēšanā MS Excel un MS PowerPoint programmās nav lielas, un tās dotas konkrēto programmu aprakstos.

Zīmētus objektus var izveidot un noformēt, izmantojot zīmēšanas (Drawing) rīku joslas pogas un komandas un Format / AutoShape vai Format / TextBox komandu.

Pēc MS Office uzstādīšanas zīmēšanas rīku josla parasti atrodas programmas loga apakšējā daļā. Lai zīmēšanas rīku josla kļūtu redzama vai to paslēptu, var izmantot:

·        standarta rīku (Standard) joslas pogu  (Drawing);

·        komandu View / Toolbars / Drawing.

Pogas un komandas darbībām ar objektiem izmanto, lai:

·        izvēlētos objektus  (Select Objects);

·        pagrieztu objektus vai veidotu to spoguļattēlus (komandkarte Rotate or Flip un poga  Free Rotate);

·        kombinējot dažādus objektus, izveidotu sarežģītākus zīmējumus (Group);

·        mainītu objekta formu (Change AutoShape);

·        pārvietotu objektus vai norādītu to atrašanās vietu (Order, Grid, Nudge un Align or Distribute).

Objektu izveidošanai izmanto šādus objektu zīmēšanas rīkus:

·        vienkāršāko objektu zīmēšanas pogas ( Line,  Arrow,  Rectangle un  Oval);

·        AutoShapes objektu grupas, kas satur gatavu grafisku objektu izvēles pogas;

·        pogas, kas ļauj izveidot jebkuras formas figūras (AutoShapes grupas Lines pogas);

·        ar pogu  (Text Box) var izveidot teksta objektu, kuru iespējams novietot jebkurā vietā uz lapas;

·        ar pogas  (Word Art) palīdzību var izveidot ēnotu, izliektu, pagriežamu un iztiepjamu tekstu, kas līdzinās zīmētajiem objektiem;

·        poga  (Insert ClipArt) ļauj ievietot gatavu attēlu no objektu galerijas ClipArt.

 

Objektu noformēšanas rīkus izmanto, lai mainītu izveidoto objektu izskatu:

·        aizpildītu objektu ar vienu krāsu, veidotu krāsu pārejas, izvēlētos rakstu (texture) vai attēlu  (Fill Color);

·        mainītu objekta kontūrlīnijas krāsu  (Line Color) un izsauktu pogas  (Line Style),  (Dash Style) un  (Arrow Style);

·        pievienotu objektam ēnu  vai izveidotu trīsdimensiju efektus .

Ar izveidotajiem objektiem var veikt arī citas darbības:

·        mainīt to izmērus;

·        kopēt;

·        pārvietot.

Zīmētie objekti nav redzami Word programmas skatos  Normal View un Outline. Zīmēt, labot un noformēt objektus var Web Layout View un Print Layout View skatos.