Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objektu zīmēšana > Līnijas zīmēšana

 

 

Līnijas zīmēšana

Līnijas zīmēšanai izvēlas zīmēšanas rīku  (Line) vai  (Arrow).

Līniju zīmē, velkot no viena līnijas galapunkta uz otru:

·        novieto peles rādītāja krustiņu vajadzīgajā vietā;

·        turot nospiestu peles kreiso pogu, pārvieto peli. Zīmēšanas laikā ir redzams, kāda izskatīsies izveidotā līnija;

·        atlaiž peles pogu. Pēc pogas atlaišanas līnijas zīmēšana ir pabeigta, un tās galos parādās kvadrātiņi.

Pēc līnijas uzzīmēšanas, tās galos parādās kvadrātiņi ar tukšu vidu. Šie kvadrātiņi ir pazīme, ka dotais objekts ir izvēlēts. Kvadrātiņus var izmantot arī līnijas garuma un virziena maiņai.

Lai iegūtu horizontālu vai vertikālu līniju, vai līniju, kas ar lapas malu veido 15, 30, 45, … grādu leņķi, zīmēšanas laikā jātur nospiests taustiņš .

Ja zīmēšanas laikā tur nospiestu taustiņu , tad, veidojot līniju no izvēlētā sākumpunkta vienā virzienā, tā veidosies tikpat gara arī pretējā virzienā.

Ja figūru izveido, piemēram, no atsevišķām līnijām, izmantojot līniju (Line), nevis ar speciālajiem zīmēšanas rīkiem, tad to nebūs iespējams aizkrāsot vai veikt citas tikai divdimensiju objektiem raksturīgas darbības.

 

    Demonstrācija