Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objektu zīmēšana > Divdimensiju objektu zīmēšana

 

 

Divdimensiju objektu zīmēšana

Divdimensiju objektu veido, velkot peli pa diagonāli. Piemērā parādīta taisnstūra  (Rectangle) zīmēšana:

·        novieto peles rādītāja krustiņu vietā, kur atradīsies zīmējamā taisnstūra viena no virsotnēm;

·        turot nospiestu peles kreiso pogu, pārvieto peli uz zīmējamā taisnstūra pretējo virsotni. Zīmēšanas laikā ir redzams, kāds izskatīsies izveidotais taisnstūris;

·        atlaiž peles pogu. Pēc pogas atlaišanas taisnstūra zīmēšana ir pabeigta, un uz tā līnijām parādās kvadrātiņi.

Ap jebkuru divdimensiju objektu pēc tā uzzīmēšanas ir astoņi kvadrātiņi, kuri var atrasties kā uz objekta līnijas (piemēram, taisnstūrim), tā arī ap to (piemēram, riņķim). Kvadrātiņi izvietoti uz uzzīmēto objektu pilnībā aptveroša neredzama taisnstūra malām un stūriem.

Lai iegūtu regulāru figūru (vienāda platuma un augstuma), tās zīmēšanas laikā jātur nospiests taustiņš .

Objektu ir iespējams zīmēt arī no centra punkta. Lai to varētu izdarīt, zīmēšanas laikā jātur nospiests taustiņš . Šo zīmēšanas paņēmienu pārsvarā izmanto gadījumos, kad ir nepieciešams savstarpēji pecīzi novietot objektus.

Jebkura cita divdimensiju objekta zīmēšanu veic tāpat kā taisnstūra zīmēšanu. Šajā piemērā parādīta riņķa līnijas zīmēšana ar rīku  (Oval). Tā kā riņķis ir regulāra figūra, tad tā zīmēšanas laikā ir jātur nospiests taustiņš .

Riņķi sāks zīmēt nevis tajā vietā, kur sākumā atrodas peles rādītājs, bet gan tāda neredzama taisnstūra iekšienē, kurš veidotos, ja tiktu zīmēts taisnstūris (attēlā pelēkā krāsā).

Nākamajā piemērā parādīts, kā zīmēt riņķa līniju, lai tās centrs atrastos divu iepriekš uzzīmētu līniju krustpunktā.

Novietojot peles rādītāju precīzi līniju krustpunktā, tā krāsa, atrodoties tieši virs līnijām, kļūst balta. Tādā veidā var uzskatāmi redzēt, vai peles rādītājs atrodas vajadzīgajā vietā.

Peles rādītājs maina krāsu uz baltu tikai tad, ja apakšējā objekta līnijas ir tumšā krāsā.

Tā kā jāuzzīmē regulāra figūra, tad zīmēšanas laikā jātur nospiests arī taustiņš .