Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objektu zīmēšana > Brīvas formas objektu zīmēšana

 

 

Brīvas formas objektu zīmēšana

Liektas līnijas zīmēšana

Zīmēšana ar "brīvu roku"

Zīmēšanas rīks Freeform

Demonstrācija

24. vingrinājums: Brīvas formas objektu zīmēšana.

Ja ir nepieciešams izveidot tādu figūru, kura AutoShapes grupās nav atrodama, izvēlas Lines grupas otrās rindas zīmēšanas rīkus:

 (Curve) – liekta līnija;

 (Scribble) – patvaļīgas formas līnija;

 (Freeform) – lauztas un patvaļīgas formas līnija.

Ar šo rīku palīdzību var izveidot divu veidu objektus:

·        nenoslēgtus objektus, ko veido līnijas (līnijveida). Līnijveida objektu beidz zīmēt ar dubultklikšķi, izņemot Scribble rīku, kurš beidz zīmēt pēc peles pogas atlaišanas;

·        noslēgtus objektus (divdimensiju). Lai beigtu zīmēt noslēgtu figūru, objekta zīmēšanas beigu punkts ir jāsavieno ar sākuma punktu.

Abu veidu objektu zīmēšanu var pārtraukt ar dubultklikšķi.