Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objektu zīmēšana > Brīvas formas objektu zīmēšana > Liektas līnijas zīmēšana

 

 

Liektas līnijas zīmēšana

Liektu līniju zīmē, izmantojot AutoShapes grupas Lines pogu  (Curve).

Figūra jāzīmē, nevis pārvietojot peli ar nospiestu pogu, bet ar klikšķiem norādot tos punktus, kuros līnijai jāmaina virziens.

Lai uzzīmētu piemērā redzamo vilni, jāveic šādas darbības:

·        ar klikšķi izvēlas sākumpunktu (1);

·        peles rādītāju pārvieto uz punktu, kur līnijai jāmaina virziens (punkti savienoti ar taisnu līniju), un fiksē šo punktu, izpildot klikšķi (2);

·        atkārto punktu fiksēšanu, līdz iegūta vajadzīgā līnija. Pēc kārtējā punkta fiksēšanas tas ar iepriekšējo punktu tiek savienots ar taisnu līniju, bet iepriekšējais taisnais posms iegūst liekumu (3, 4, 5);

·        zīmēšanu pārtrauc ar dubultklikšķi. Pēc zīmēšanas beigšanas figūra iegūst tādus pašus kvadrātiņus kā citi objekti (6).