Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objektu zīmēšana > Brīvas formas objektu zīmēšana > Zīmēšana ar "brīvu roku"

 

 

Zīmēšana ar “brīvu roku”

Objekta zīmēšana ar “brīvu roku” jeb zīmuli ir iespējama divos veidos. Abos gadījumos zīmēšana notiek ar nospiestu peles pogu. Atšķirīgs ir rezultāts pēc peles pogas atlaišanas:

·        izvēloties zīmēšanas rīku  (Scribble), pēc peles pogas atlaišanas figūras zīmēšana beidzas;

·        izvēloties  (Freeform), zīmēšanu beidz ar dubultklikšķi.

Attēlā redzama noslēgtas figūras zīmēšana:

·        pēc instrumenta izvēles kursoru novieto sākumpunktā;

·        zīmē ar nospiestu peles pogu;

·        figūru pabeidz, savienojot kārtējo punktu ar sākumpunktu;

·        atlaiž peles pogu.