Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objektu izvēle

 

 

Objektu izvēle

Viena objekta izvēle

Vairāku atsevišķu objektu vienlaicīga izvēle

Vairāku blakus esošu objektu vienlaicīga izvēle

Lai ar objektu varētu veikt kādu darbību, tas ir jāizvēlas. Izvēlētam objektam apkārt redzami kvadrātiņi (attēlā riņķim).

 

 

Viena objekta izvēle

Vienu objektu izvēlas, uzklikšķinot uz tā līnijas. Peles rādītāja forma –. Iepriekšējā izvēle tiks atcelta.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Vairāku atsevišķu objektu vienlaicīga izvēle

Vairākus, dažādās vietās izvietotus objektus, starp kuriem atrodas arī citi, izvēlas pa vienam, turot nospiestu taustiņu .

Objekta izvēli atceļ, to izvēloties atkārtoti.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Vairāku blakus esošu objektu vienlaicīga izvēle

Vairākus blakus izvietotus objektus, starp kuriem nav citu, izvēlas, izmantojot objektu izvēles pogu  (Select Objects) un apvelkot taisnstūri ap izvēlētajiem objektiem.

Izvēlēti tiks tikai tie objekti, kuri pilnībā ietilpst šajā rāmī.

Pēc objektu izvēles pogu Select Objects vēlams atslēgt, uz tās vēlreiz noklikšķinot. Ja to neizdara, dažkārt nav iespējams izpildīt kādas komandas, piemēram, pārvietot objektus.

Atpakaļ uz sākumu