Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objektu dzēšana

 

 

Objektu dzēšana

Lai dzēstu nevajadzīgu objektu, vispirms tas ir jāizvēlas. Var izvēlēties arī vairākus objektus. Dzēšanu var veikt:

·        nospiežot taustiņu ;

·        ar komandu Edit  / Delete.