Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objekta formas maiņa

 

 

Objekta formas maiņa

Citas formas izvēle

Atsevišķu objekta sastāvdaļu mainīšana

Loka garuma maiņa

Punktu labošana

 

 

Citas formas izvēle

Lai nomainītu izvēlētā objekta formu, izmanto komandu Draw / Change AutoShape.

Tajā atrodas tās pašas grupas un formas, kādas ir AutoShapes sarakstā, izņemot grupu Lines.

Pēc formas nomaiņas objekts saglabā iepriekšējos izmērus, novietojumu un noformējumu.

 

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Atsevišķu objekta sastāvdaļu mainīšana

Dažām objektu formām pēc uzzīmēšanas ir redzami ne tikai astoņi neaizpildīti kvadrātiņi, bet arī viens vai vairāki dzelteni rombiņi. Tos izmanto, lai mainītu kādas objekta līnijas izskatu, piemēram,  slīpumu, izliekumu u. c.

Ja peles rādītāju novieto uz dzeltenā rombiņa, tas iegūst formu  .

Lai mainītu attēlā redzamās smaidošās sejas mutes līnijas formu, dzelteno rombiņu ar nospiestu peles pogu pārvieto uz augšu. Jaunais veids būs redzams ar raustītu līniju.

 

 

Dzeltenā rombiņa pārvietošanas iespējas ir ierobežotas – katram objektam to var veikt tikai noteiktās robežās.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Loka garuma maiņa 

Lokam (Arc) dzeltenos rombiņus izmanto, lai mainītu loka garumu.

 

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Punktu labošana

Punktu labošanu var veikt līniju (Lines) grupas objektiem. Punktu labošanas režīmu ieslēdz ar komandu Edit Points, kas atrodama Draw un konteksta komandkartēs.

 

Punktu labošanas režīms darbojas līdzīgi pagriešanas režīmam – pēc tā ieslēgšanas var labot vairākus objektus. Režīmu izslēdz, atkārtoti izvēloties komandu Edit Points vai ieklikšķinot ārpus līnijveida objektiem.

Pēc režīma ieslēgšanas izvēlētā objekta līnijas virziena maiņas vietās parādās punktiņi.

 

Punktiņus pārvietojot, var koriģēt objekta formu. Peles rādītājs jānovieto uz vajadzīgā punkta. Rādītāja formai ir jābūt  . Jaunā līnijas forma attēlota ar raustītu sarkanu līniju. Pēc peles pogas atlaišanas tiek fiksēta punkta atrašanās vieta.

 

Lai mainītu objekta formu, var pievienot jaunus punktus vai arī likvidēt esošos.

Lai pievienotu jaunu punktu, peles rādītājs ir jānovieto vajadzīgajā vietā uz objekta līnijas tā, lai rādītāja forma būtu  . Turot nospiestu taustiņu  , noklikšķina peles kreiso pogu. Pēc tam var mainīt punkta atrašanās vietu.

 

Lai likvidētu kādu punktu, uz tā ir jānovieto peles rādītājs. Pēc tam jānospiež un jātur taustiņš  . Peles rādītājs iegūst formu  . Pēc klikšķa ar peles kreiso pogu punkts pazūd, un tiek savienoti šim punktam blakus esošie punkti.

 

Dažkārt pārliekuma punktos pie liekuma virsotnes ir redzama līnijas pieskares taisne zilā krāsā. Mainot taisnes novietojuma virzienu, var precīzāk mainīt līknes liekumu.

 

    Demonstrācija punktu labošanai

Atpakaļ uz sākumu