Microsoft Word > Zīmēšana Microsoft Office programmās > Objekti ar tekstu > Norādes

 

 

Norādes

Norādes (callouts) izmanto, lai uz kaut ko norādītu, tāpēc bez teksta daļas tām ir arī norādošā daļa. Dažādus norāžu veidus var izvēlēties komandas AutoShapes grupā Callouts.

Atšķirībā no citiem objektiem visas norādes, izņemot pirmā rindā esošās, sāk zīmēt no tās vietas, uz kuru jānorāda. Zīmē tikai norādošo līniju. Teksta rāmītis pievienojas pats. Tā izmērus vēlāk var mainīt.

Norādes līnijas gala atrašanās vietu var mainīt. Šim nolūkam izmanto līnijas galā esošo dzelteno rombiņu.

Pārvietojot norādes līniju, pārvietosies visa norāde kopumā.

Ja jāmaina tikai rāmīša atrašanās vieta, tad jāpārvieto tam blakus esošais dzeltenais rombiņš.

    Norādes izveidošanas demonstrācija