Microsoft Word > Objektu noformēšana

 

 

Objektu noformēšana

Objekta kontūrlīnijas noformēšana

Objekta aizpildījums

Ēnas efekts

Trīsdimensiju objekti

Objektu attēlošanas secība

Objektu apvienošana grupās

Līniju tīkla izmantošana

26. vingrinājums: Zīmētu objektu noformēšana.

Objektu noformēšanai var izmantot zīmēšanas rīku joslas Drawing pogas:

·         aizpildīšanas krāsa * (Fill Color);

·         kontūrlīnijas krāsa  (Line Color);

·         teksta krāsa  (Font Color);

·         līnijas biezums  (Line Style);

·         līnijas veids  (Dash Style);

·         līnijas galu veidi  (Arrow Style);

·         ēnas efekti  (Shadow);

·         trīsdimensiju efekti  (3-D).

Objekta noformēšanas dialoga loga Format AutoShape vai Format TextBox lapiņu Colors and Lines. Format AutoShape dialoga logu var izsaukt vairākos veidos:

·         ar dubultklikšķi uz izvēlētā objekta līnijas;

·         ar konteksta komandu Format AutoShape;

·         ar komandu Format / AutoShape.