Microsoft Word > Objektu noformēšana > Objektu attēlošanas secība > Attēlošanas secības maiņa

 

 

Attēlošanas secības maiņa

    Novietošana virs vai zem visiem objektiem

    Pārvietošana par vienu objektu uz augšu vai leju

    Objekta novietošana virs vai zem teksta

 

 

Novietošana virs vai zem visiem objektiem

Piemērā redzami trīs objekti: apakšā atrodas sarkanais trijstūris, virs tā zilais kvadrāts, bet virsū dzeltenais aplis. Ar komandām apli novieto apakšā, bet trijstūri – virspusē.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Pārvietošana par vienu objektu uz augšu vai leju

Ja vajag pārkārtot vairākus objektus, objektu secību var mainīt, pārvietojot tos pa vienam uz augšu vai leju. Piemērā parādīts viens no variantiem, kā pārkārtot piecus riņķus pretējā secībā. Uzskatāmībai katrā riņķī atrodas skaitlis, kurš norāda riņķa kārtas numuru: 1 – pats virsējais, 5 – pats apakšējais.

Lai iegūtu vajadzīgo objektu novietojuma secību, var pārvietot arī citus objektus ar citām komandām. Piemērā parādīto pārkārtošanu var veikt arī citādi.

 

Ja zīmējumā jāveic daudz objektu pārkārtošanas komandu, ērtāk ir Order grupas komandas novietot uz ekrāna atsevišķas rīku joslas veidā.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Objekta novietošana virs vai zem teksta

Arī zīmētus objektus līdzīgi kā attēlus var novietot virs vai zem rakstītā teksta. Parasti pēc uzzīmēšanas tie atrodas virs teksta.

Zem teksta zīmētus objektus novieto, lai veidotu tekstam fonu. Tad ieteicams, lai objektu krāsa būtu blāvāka vai pēc iespējas vairāk atšķirtos no teksta krāsas vai izmantot puscaurspīdīgu aizpildījumu (Semitransparent).

Ja zīmētu objektu novieto virs teksta, zem tā esošo tekstu nevar redzēt. Tad ieteicams objektam noņemt aizpildījumu (No Fill) vai izmantot puscaurspīdīgu aizpildījumu (Semitransparent).

Atpakaļ uz sākumu